Historien

1968
Toftegaards Fritidshavers historie begynder i 1968, hvor min farfar fik den ide, at i den gamle frugtplantage, som han ejede, kunne udstykkes i små haver.
Her kunne man kunne opstille en campingvogn, hus eller et telt hele året, så man ikke skulle finde plads til campingvognen om vinteren.
Der blev bygget en toiletbygning, og etableret en vej med de første 12 haver.
Den 4. august 1968 kom den første lejer og i løbet af efteråret var der flere haver der blev udlejet.

1969
I marts 1969 gik min farfar konkurs med sin ejendom med de tilhørende haver.
Min far forpagtede området med haverne af den nye ejer af ejendommen, og udlejningen af flere haver kunne fortsætte.

1970
I efteråret 1970 blev der nedlagt en campingplads ved Roskilde, og en stor del af lejerne flyttede til os, og flere af disse lejere har stadig i 2003 en have hos os.

1972
Den 1.januar 1972 købte jeg området med haverne, og begyndte at få godkendt området som campinghaver, hvilket ikke var helt let, da campinghaverne ikke passede ind i de kategorier som fandtes. For under campingreglementet måtte der ikke være huse og under kolonihavereglementet måtte der ikke være campingvogne og telte.
Efter 3 år var de fleste godkendelser i orden, og med et krav om, at der skulle bygges en toiletbygning mere, for på dette tidspunkt var der oprettet 151 haver.

1976
Til sidst endte det med, at Vestsjællands amt i 1976 udfærdige en deklaration for Toftegaards Campinghaver om hvilke regler haverne skulle drives.

1977
I 1977 fik vi installeret skabe med el og målere til hver have, hvilket blev finansieret af den enkelte lejer.

1999
I 1999 udskiftede jeg det gamle el anlæg, og opsatte el standere, hvor lejerne køber et antal Kw. på et clipskort og indlæser det derefter på deres egen afgang på el stander.
Da flere lejere havde dobbeltgrunde og toiletkapaciteten var udregnet efter enkeltgrunde, blev det muligt at udvide området med 26 haver, hvilket jeg fik tilladelse til i 1982.
Alle tilladelser var givet personligt til mig, og kunne derfor tilbagekaldes. Dette skete i efteråret 2002, men med den mulighed, at hvis der blev lavet en lokalplan for området, ville udlejning kunne fortsætte og fremtiden sikret.

2003
Lokalplan for området blev godkendt af Jernløse Kommunalbestyrelse i 2003, og området skiftede navn til Toftegaards-fritidshaver.

2005
Pr. 1 januar 2005 forpagter min søn Bo Fritidshaverne.

2011
Bo opsiger forpagtningen af Fritidshaverne med udgangen af 2011.
Jeg udfærdiger en købsaftale, hvor de nuværende lejere tilbydes at købe Fritidshaverne. Efter flere møder og forsøget et på at forklare de mange misforståelser der opstod, tilkendegav flere lejere at de var interesseret i at købe Fritidshaverne, og der blev oprettet en Fritidshaveforening.

2012
I januar blev der underskrevet en købsaftale mellem mig og Fritidshaveforeningen om at købe Fritidshaverne, når der var 40 lejere der havde indbetalt deres ” andel”

Ovenstående er skrevet af ejer af Fritidshaver i over 40 år.

Johs. Toftegaard 

Kontakt

Sønder Jernløse vej 63
Sønder Jernløse
4420 Regstrup.

Vagt telefonen: 52816767

Social

©  All rights reserved.