Haver til salg

Foreningen har desværre ikke nogen haver til salg på nuværende tidspunkt.

Foreningens medlemmer sælger selv deres huse oftest på de sociale medier, som Facebook, Den Blå Avis mm..

Inden betaling af et medlemsindskud kan finde sted vil et kommende medlem skulle mødes personligt med et bestyrelsesmedlem, som vil fortælle om reglerne i foreningen og samtidig bedømme og godkende det kommende medlem.

Det kræves at det kommende medlem har fast dansk folkeregisteradresse. Fremviser de sidste 3 mdr. lønsedler, samt en ren straffeattest. Man skal have haft fast folkeregisteradresse i Danmark i 5 år.

Når det kommende medlem er blevet godkendt, indbetales pengene på foreningens konto eller til det nuværende medlem. (Hvis det er et medlemsindskud, der videre sælges, så skal det nuværende medlem lave et overdragelsesdokument, hvor der står at det nuværende medlem overdrager grunden til det kommende medlem. Dette dokument skal bestyrelsen have en kopi af).

Herefter vil formand eller kasserer skrive en medlemskontrakt med det kommende medlem.

  • Lille grund

    47.000 kr.

  • Mellem grund

    59.000 kr.

  • Stor grund

    78.000 kr.

Kontakt

Sønder Jernløse vej 63
Sønder Jernløse
4420 Regstrup.

Vagt telefonen: 52816767

Social

©  All rights reserved.